Hirdetés
Hirdetés

Kedves Olvasó!

Minőségi passzívházat kizárólag csapatmunkával lehet építeni. Mi rendelkezünk egy olyan csapattal, melynek tagjai kiváló szakemberek, s tudnak jól együtt dolgozni. A jövő házépítési technológiáját velük együtt kívánjuk Önöknek bemutatni.

A következőkben Kucsera Mihály építőmérnökkel, a Domtec Kft. ügyvezető igazgatójával ismerkedhetnek meg. A csapatunkban ő foglalkozik a hőtechnikai- és energetikai számításokkal, valamint az épületgépészettel.

A kezdetek

A Széchenyi István Egyetem elődjében, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán 1975-ben szereztem építőmérnöki diplomát, ekkor ismerkedtem meg Kormanik Ottóval, akivel kezdő mérnökként együtt dolgoztunk a paksi atomerőmű építésén.

Szakmai előéletemben a kezdetet rövidebb építéskivitelezői, tervezői majd beruházási területen eltöltött időszakok jelentették, majd több mint 10 évet egy kulcsrakész létesítményeket megvalósító export fővállalkozó cégnél, az IDEX-nél (korábbi nevén Industriálexport) töltöttem. Ez a létesítményeknek versenytárgyalástól és bonyolult szerződéskötéstől a tervezésen, megvalósításon át a kulcsrakész átadásáig, sőt az üzemeltetés elindításáig terjedő tevékenység egyedülállóan összetett feladatot, követelményeket és tapasztalatokat jelentett.

Egy francia ösztöndíjjal 1990-ben több hónapos marketing-menedzsment képzésen vettem részt. A francia szakemberek által vezetett tréningek óriási kontrasztot jelentettek, s máig kamatozó gyakorlati ismeretekkel gazdagítottak.

A vállalkozásom

A rendszerváltást követően önálló vállalkozást alapítottam. Kisvállalati keretben, a hazai piacon akartam hasznosítani fővállalkozói és külkereskedői tapasztalatomat. Egy francia szellőzéstechnikai cég magyarországi képviselőjeként és importőreként – a hazai körülményekhez alkalmazkodva – gyorsan kiegészült a tevékenységünk szerelés-kivitelezési tevékenységgel, amit – márkafüggetlen szakkivitelési üzletágként –DOMTEC Háztechnika néven önálló vállalkozásba szerveztünk.

A vállalkozás küldetése: a nyereségesség mellett érvényesíteni a tevékenység hosszútávú társadalmi és környezeti hasznosságának az elvét. Igyekeztünk alternatívát mutatni a ”fenntartható fejlődés” álcájával kristálytisztán uralkodó, gazdasági leépüléshez, csődhelyzethez vezető neoliberális szellemiséggel szemben.

A passzív technológia

Termékkörünk fejlettebb szegmensét képviselő hővisszanyerő szellőzőrendszer a hazai lakásépítésben eleve fehér foltot jelent. Részesedése a szellőzési szakágban még az ezredforduló utáni időszakban is elenyésző maradt. Ebben ígért korszakos változást, amikor 2002-ben „véletlenül” (szigorúan idézőjelben, hiszen véletlenek nincsenek) megismerkedtem a passzívház fogalmával, melynek épületgépészeti alaprendszere a hővisszanyerő szellőzés. A segítőm Baffia Enikő volt, aki – a német Passivhaus Institut-nál (Passzívház Intézet, PHI) a passzívház gondolat szülőatyja, dr. Feist munkatársaként – a kezdetektől közreműködött a módszer kidolgozásban.

Az egységes energetikai rendszert alkotó épület egymással szoros kölcsönhatásban álló alkotóelemeinek (pl. hőszigetelés és fűtőrendszer) meghatározása csakis egymással összefüggésben lehetséges. Ez a komplex feladat, igazi csapatmunka, ezért egyedülálló lehetőséget kínált a termékkörünk és a fővállalkozói tapasztalatom együttes hasznosítására.

A passzívház lényege

A passzívház az építtető számára ésszerűen elérhető energetikai szintet eredményez. A technológia alkalmazása vállalkozási szempontból nagyobb hozzáadott értéket képviselő igényes vevőkört, vonzó terméket jelent. A passzívház a lakó számára a komfortosabb, egészségesebb otthont jelent. Emellett a jelentős energia-megtakarítás, valamint a primerenergia-követelmény csökkenti a környezetterhelést is.

A passzívház fejlesztése során a bűvös 15 kwh/m2 éves energetikai küszöbérték elérésének egyik alapja a hővisszanyerő szellőzőrendszer maximális hasznosítása. Célja: a beruházási költség csökkentése, mégpedig a szellőzőlevegő fűtésre használásával. Cél továbbá a szokásos fűtőrendszer elhagyása, illetve a jelentős egyszerűsítése.

A legegyszerűbb gépészet kialakítására törekszünk. Ennek továbbfejlesztésére, a megújuló energiák alkalmazására – az építtető anyagi lehetőségeivel és távlati szándékaival összhangban – természetesen biztosított a lehetőség.

A tévhitek

A passzívház fogalmát számtalan félreértés kíséri, ugyanis sokan nem tudják még, hogy az egyszerre követelményrendszer, tervezési módszer és minőségbiztosítási rendszer. Ezekből a legfontosabb az utóbbi, ami garantálja, hogy az építtető valóban a megfizetett magasabb minőséget kapja, ami nem veszít az értékéből, sőt, a következő években folyamatosan felértékelődik.

Leggyakoribb tapasztalat, hogy a passzívház, a megújuló energiák alkalmazása és a különböző új típusú építőanyagok vagy technikák közötti összefüggés nem csak a laikus érdeklődők, hanem még a szakmabeliek számára is gyakran összemosódik.

Minősített passzívház ugyanis építhető hagyományos építőanyagból, hagyományos technológiával, megújuló energia alkalmazása nélkül.

A „korszerű” energiafaló „aktívház” napkollektoros, hőszivattyús és napelemmel, LED-világítással, épület-felügyelettel készül, viszont a passzívházhoz képest aránytalanul gyenge a szigeteltsége. Az „aktívház” a passzívhűtéshez szükséges szilárd szerkezet nélkül épül, s a létesítése – a beépített anyagok révén – óriási környezeti terheléssel jár.

A passzívház esetében az alacsony energiaigényt a lehetséges megoldási alternatívák feltárásával, azok műszaki és gazdasági mérlegelésével, a szokatlanul részletes, alapos tervezéssel lehet elérni.

A napi használatban egymással összemosódó „Passzívház”, „Autonómház” és „Ökoház” fogalmak is eltérő hangsúlyokat és megközelítést képviselnek. A gyakori átfedésből adódóan ezek nem szembeállíthatóak, nem egymás konkurenciái.

A sajtóban különösen felkapott, jól hangzó „aktívház”, ami pozitív energiaegyenleget, magyarul energiatöbbletet jelent. Azt azonban általában elhallgatják, hogy az „aktívház” a leggazdaságosabban passzívház alapon valósítható meg…

A passzívház megvalósítása

A hagyományos ház kivitelezéséhez képest egy passzívház megvalósításához három újdonság szükséges:

• Az épületszerkezetet és -gépészetet a tervezés elejétől kezdve egységes rendszerként kell kezelni. Elengedhetetlen a részletes energetikai tervezés, s a hőtechnikai méretezés (PHPP). Nélkülözhetetlen a kiviteli részlettervek mindezekhez szorosan kapcsolódó kidolgozása

• A szellőztetési hőveszteséget megakadályozó, emelt hatásfokú hővisszanyerős szellőzőrendszert kell alkalmazni.

• A légtömörséget nyomáspróba (Blower door teszt) révén kell ellenőrizni.

Elengedhetetlen elem a kiviteli terv, s a megalkuvást nem tűrő, szigorú technológiai fegyelem, amit egyébként a folyamatosan szigorodó hatósági előírások is megkövetelnek.

A célunk

Az átlagos lehetőségekkel rendelkező építtető számára is elérhetővé tesszük a leggazdaságosabb és a legegyszerűbb kivitelezést.

Az energiahatékonyság növelésének feltételeit a tervezés szakaszában lehet megteremteni. Ez az épületszerkezeti és -gépészeti elemek leggazdaságosabb kidolgozását jelenti. Elhagyjuk az egymás hiányosságait pótló bonyolult megoldásokat, s nem szaporítjuk az üzemeltetési és karbantartási többletköltségeket.

Amit vállalunk:

- meghatározzuk a leggazdaságosabban megvalósítható, a megrendelő igényeinek megfelelő energetikai szintet

- kidolgozzuk az épület hőháztartását szolgáló megoldásokat, s a passzív hőnyerési technikákat

- kialakítjuk a lehető legegyszerűbb fűtőrendszer gépészetét

- kiválasztjuk a helyi adottságokhoz igazodó, megtérülés-alapú hőforrást, melyhez kidolgozzuk a távlati fejlesztési lehetőségeket is

- előkészítjük a megújuló energiaforrások alkalmazását, s kidolgozzuk a szigorodó épületenergetikai követelmények teljesítéséneki lehetőségeit.

A célok teljesülésének feltétele az építész, az épületgépész, a kivitelező, és az építtető közötti együttműködés, összhang, ami részünkről biztosított.