Hirdetés
Hirdetés

Kedves Olvasó!

Minőségi passzívházat kizárólag csapatmunkával lehet építeni. Mi rendelkezünk egy olyan csapattal, melynek tagjai kiváló szakemberek, s tudnak jól együtt dolgozni. A jövő házépítési technológiáját velük együtt kívánjuk Önöknek bemutatni.

A következőkben Pászti-Tóth Gyula okl. építőmérnökkel ismerkedhetnek meg, aki a településfejlesztési, a vidékfejlesztési és a területfejlesztési szakirányok specialistája, a csapatunkban tervezéssel és tanácsadással foglalkozik.

 

Tanulmányaim:

1977-1983 Budapesti Műszaki Egyetem

Építőmérnöki Kar, Szerkezetépítőmérnöki Szak.

1973-1977 Vedres István Építőipari Szakközépiskola, Szeged.

 

Munkahelyeim, munkáim:

1999-től Magántervező, egyéni vállalkozó. (Területfejlesztési Tanácsadó és Tervező Iroda)

 

Jelentősebb munkák

• Csanytelek Község Településfejlesztési Koncepció és Stratégiai Terv.

• Csanytelek Piaccsarnok Ép. Kivitelezési Terve.

• Csanytelek Óvoda Ép. Bővítés, felújítás projektmenedzser. (DAOP-2007/4.2.1/2F)

• Csanytelek Piaccsarnok Ép. projektmenedzser (135/2008.(X.18.) FVM r. alapján)

• LEADER, Alsó-Tisza Menti PritavitCa, Program, szakértő feladatok

• LEADER, Alsó-Tisza Menti PritavitCa, Program, Élelmiszeripari Üzem, Megvalósíthatósági Tanulmány és tanulmányterv készítése

• Csanytelek Piaccsarnok Ép. Eng. Terv.

• Csanytelek Ált. Isk. Ép. Felújítás terve.

• Csongrád, Bástya Üzletház Ép. Eng. Terv.

• Csongrád-Bokros Rom. Kat. Templom Eng. Terv (Terv. Csop. tag)

• Csongrád Használt Gumiabroncs Újrahasznosító Üzem Ép. Eng. és Kiv terv. (Terv. Csop. tag)

• Hódmezővásárhely Gyógy- és Termálfürdő-fejlesztés; Tanulmányterv

• Csongrádi Kistérség Gazdasági Szerkezetátalakítási Program készítése

• INTERREG, Makói Kistérség Vonzáskörzetének Gazdaságfejlesztési Programja, szakértői feladatok

• Hódmezővásárhelyi Kistérség Területfejlesztési Koncepció készítése

• Hódmezővásárhelyi Kistérség Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Program

• Hódmezővásárhelyi Kistérség Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Stratégiai és Operatív Program készítése

• Mindszent Város Településfejlesztési Vázlatterve és Idegenforgalmi Koncepciója.

Számos környezetvédelmi, vidékfejlesztési, területfejlesztési, gazdaságfejlesztési pályázat (néhány példa):

o Hódmezővásárhely Gyógy- és Termálfürdő-fejlesztés; Megvalósíthatósági Tanulmány és Pályázat

o Használt gumiabroncs újrahasznosító üzem (2004-ben kezdte a működést)

o Sertéstelep hígtrágya-kezelés korszerűsítése.

o SAPARD, mezőgazdasági úthálózat fejlesztése

o SAPARD, „Falufejlesztés és –felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése támogatása”

o LEADER+, Alsó-Tisza Menti PritavitCa, Komplex Program

o Csanytelek Piaccsarnok Építés FVM falumegújítás és –fejlesztés

o Csanytelek Óvoda. Építés (DAOP-2007/4.2.1/2F)

2003-2004 Dél-Alföldi Mérnöki Iroda Kft. alapító, ügyvezető

• Műszaki tervezés, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, pályázatok készítése, tanácsadás.

o SAPARD, mezőgazdasági úthálózat fejlesztése

o Síküveggyár, hűtősor és termékleszedő korszerűsítése

o PHARE, ESZA Információs technológia az általános iskolákban

o SAPARD, „Falufejlesztés és –felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése támogatása”

 

1998-1999 EU-FOCUS Kft ügyvezető

• Csongrád Megye Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Program Helyzetértékelés fejezetek készítése.

o A fejlesztés javasolt irányai

o Falvak felújítása és fejlesztése, valamint a természetes örökségek védelme és megőrzése.

o Vidéki infrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése.

• Dél-Alföldi Régió Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Program véleményezése.

 

1995-1998 Csongrád Megyei Közgyűlés, alelnök.

Kiemelt feladatkör: területfejlesztés, területrendezés irányítása

E feladatkörömhöz kapcsoltan elkészült

• Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció

• Csongrád Megye Területrendezési Terve

o Térségi Szerkezeti Terv Programjavaslat

o Övezeti és Szabályozási Irányelvek

A megyei területrendezési terv minta jellegű lévén, a KTM, a VÁTI és a Csongrád Megyei Önkormányzat részéről - helyettes államtitkári, igazgatói, illetve alelnöki irányítással - Szakmai Munkacsoport működött.

• A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége képviseletében részvétel a Területfejlesztésiről és területrendezésről szóló tv. előkészítésében.

• A Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács Szakértői Bizottság munkájának irányítása. (E bizottság készítette elő döntésre a Területfejlesztési Tanács előterjesztéseit, mely bizottságban a tanács minden tagja, így minden megyei kistérség – egy-egy szakértője révén - képviseltette magát, ily módon a kistérségek folyamatában megismerhették és befolyásolhatták a döntés-előkészítést.)

 

1990-1994 Csongrád Megyei Közgyűlés, alelnök, tanácsnok.

E feladatkör keretében területfejlesztés, idegenforgalom és kommunális kérdéskörök.

Főként helyi szellemi erőforrásokra alapozva elkészült:

• Csongrád Megye Idegenforgalmi Koncepciója

• Csongrád Megye Közúthálózat-fejlesztési Koncepciója

• Csongrád Megye Távközlési koncepciója

• Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepció Tervezete

• Ópusztaszer és Térsége Területfejlesztési Terve (VÁTI)

• Csongrád Megye Iparfejlesztési Koncepciója (UNIDÓ Program keretében).

• A Tisza védelme és hasznosítása, A Tisza turizmusa.

 

1989- Építészeti és tartószerkezeti magántervező.

 

1964-1990 Magánvállalkozó

A területfejlesztés és területrendezés témakörét érintő előadások.

 

2008-2011 Alulról Szerveződő Stratégiák, gazdaságalapú településfejlesztés előadások.

 

2005-2008 LEADER előadás sorozat a program által érintett tíz településen.

 

2001 SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely; PHARE/TEMPUS projekt.

„SAPARD Program és programozás”

 

2000 Hódmezővásárhely, „Vásárhelyi Őszi Hetek” Tudományos Tanácskozás

„A modernizáció tényezői és esélyei Hódmezővásárhelyen”

 

1998 JATE Gazdaságtudományi Kar, Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszék.

„A területfejlesztés és területrendezés gyakorlata“

 

1998 MTA Szegedi Akadémiai Bizottság; A Magyar Tudomány Napja Szegeden.

„Csongrád Megye gazdasági helyzete“

 

1997 European Parliament, Brussels. Forum

„Regions and cities: Co-operation beyond the borders of the Union“.

 

1996- Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Közgazdasági és Gazdaságpolitikai Szakbizottságának munkájában résztvevőként

• „A geokörnyezeti adottságok Csongrád megye területi tervezésében“

• „Csongrád megye gazdaságának perspektívái“

• „Dél-alföldi régió az eurorégiók között“

• „A régiófejlesztés stratégiai kérdései az EU tükrében“

 

1996 Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia, Szeged.

„A formálódó Tisza-Maros Eurorégió“ „A formálódó Tisza-Maros Eurorégió“ (Pál Ágnes: HÉTHATÁRON Tanulmányok a határmenti települések földrajzából, JGYF Kiadó Szeged, 2002. Kötet része)

1993- BME, Innováció és versenyképesség a kis- és középvállalkozásoknál c. konferencia

„Az önkormányzatok szerepe a kis- és középvállalkozások versenyképességének növelésében“

 

A területfejlesztés és területrendezés témakörét érintő nemzetközi programok.

1996-1998 A Holland-Magyar Iparfejlesztési Program Nemzetközi Tanácsadó Bizottságának tagja.

1996-1998 „AGRINET“ EU Turisztikai program koordinátora.

1993-1995 „UNIDO“ Iparfejlesztési Program koordinátora.

1991-1993 „ECOS” Gazdaságfejlesztési Program koordinátora.

 

Szervezeti, közéleti tevékenység

• Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvány Kuratórium Tagja (1991-98), elnöke (1997-98)

• Csongrád Megyei Építészkamara tagja.

• Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja

• MTA Szegedi Akadémiai Bizottság, Gazdaságpolitikai és Közgazdasági Munkabizottság tagja. (1997-98)